เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ อยู่ในอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นหมู่เกาะที่รวมความงดงามของขุนเขา
และท้องทะเล บริสุทธิ์ สดใส ด้วยกลิ่นไอธรรมชาติกับหาดทราย
ขาวสะอาด แวดล้อมด้วยพืชพรรณธรรมชาติของป่าไม้เขตร้อน
ซึ่งท่านสามารถมุ่งสู่หมู่เกาะภาคตะวันออกนี้ได้โดยง่ายดาย
กับสายการบินที่มุ่งตรงสู่จังหวัดตราดและสะดวกสบายกับ
การเดินทางโดยรถยนต์และข้ามสู่เกาะช้างโดยเรือเฟอร์รี่

หมายเหตุ
คีรีตา ลากูน ตั้งอยู่บนเกาะช้าง หาดคลองพร้าว ระยะทางห่างจาก
หาดทรายขาวประมาณ 5 กิโลเมตร คีรีตา ลากูนไม่ได้ตั้งอยู่ติด
กับทะเล แต่ห่างจากทะเลเพียง 200 เมตร โดยที่คุณสามารถ
มองเห็นทะเลได้จากที่บริเวณหน้ารีสอรทและสามารถ
พายเรือคายักออกสู่ท้องทะเลได้Copyright 2009 keereetalagoon | keereetagroup | All rights reserved.