พฤศจิกายน – เมษายน เย็นสบาย ท้องฟ้าสดใส
เย็นสดชื่นในช่วงเย็น
อุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30 องศา
พฤษภาคม – ตุลาคม ร้อนและฝนตก
Copyright 2009 keereetalagoon | keereetagroup | All rights reserved.